Curs
PROFILING


Locatie:  Smart Suport HUB
                Strada Blanduziei nr. 1, Bucuresti

7mm © 2014 . ALL RIGHTS RESERVED .
Despre Profiling si Investigare

DESCRIERE:
Scopul cursului este de a furniza participanților elementele practice necesare prevenirii, identificării și investigării fraudelor, pornind de la tipologia acestora
și a fraudatorilor, inclusiv în ceea ce privește incriminarea în sistemul penal român, descoperirea și investigarea indiciilor de fraudă, raportarea rezultatelor și
dezvoltarea unei strategii de prevenire.Tehnici de intervievare în investigarea incidentelor de fraudă și neconformitate.
Intr-o acceptiune generala, conduita sau comportamentul simulat, reprezinta o incercare de a ascunde sau falsifica sensul unei realitati. Persoana in cauza da
intentionat un raspuns verbal diferit de cel pe care il gandeste, exteriorizand sau mascand cu o anumită expresie, o apreciere, o atitudine sau un sentiment
autentic incercat.
GRUP TINTA:
Personal din cadrul instituțiilor private sau publice cu atribuții în:
q Managementul  riscului: operațional sau conformitate 
q Prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor și a riscurilor de securitate
q Control intern, audit sau cercetări disciplinare
q Persoane care vor să se specializeze în identificarea comportamentului simulat
q Antreprenori, angajaţi, persoane care doresc să acumuleze cunoştinţe şi să deprindă abilităţi cu privire la posibilităţile de informare disponibile pentru
luarea unor decizii informate
COMPETENTE DEZVOLTATE:
După parcurgerea acestui material, participanţii se vor familiariza cu riscul de fraudă, vor deţine suficiente noţiuni pentru a desfăşura o analiză de risc în
vederea implementării unui program de prevenire a riscului de fraudă, vor deţine suficiente cunostinţe pentru a implementa un program şi o cultură
organizaţională în vederea diminuării riscului de fraudă.
q Metodologia organizării interviului în vederea investigării
q Tehnici de adresare a  întrebărilor
q Modalități de concluzionare a interviului
q Limitări legislative

LECTORI:       Specialist SNPPC si FSNPPC ,                                                      Psiholog TEDY CRESTIN,                                                                         Psiholog TUDOR BORZA
                       
PROGRAM CURS
ZIUA I - 15 decembrie 2016
  q   Modulul I      Definirea fraudei:
        - definirea fraudei;
           - frauda ca abatere de la etică și conformitate;
       - fraudă vs. eroare neintenționată
      - tipuri de fraudă; exemple;
     - fraude celebre la nivel internațional.
Portretul fraudatorului:
- triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);
- motivațiile persoanelor care fraudează;
- oportunitatea de a frauda și gestionarea sa;
- cum își justifică fraudatorii acțiunile?
- cum recunoaștem fraudatorul tipic - un posibil portret robot.
q Modulul II     Incriminarea fraudei din punct de vedere civil și penal:
- aspecte civile și penale privind frauda;
- răspunderea civilă (răspunderea delictuală, răspunderea contractuală, răspunderea patrimonială)
- răspunderea penală;
- infracțiuni specifice din Codul penal român (infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals, infracțiuni de serviciu și de corupție etc.);
- exemple și studii de caz.
q Modulul III - Investigarea evenimentelor de fraudă
§ Tehnici de influentare. Verbale. Emoționale. De la distanță. Intelegerea si aplicarea corectă a tehnicilor de influentare.
§ Tehnici de manipulare
§ Profiling si Limbajul nonverbal
§ Tehnici de identificare a manipularii PSI
§ Explicarea Tehnicilor de manipulare emoțională în prezenta difuzării de Hz.
ZIUA II - 16 decembrie 2016
q Modulul III -Identificarea fraudelor:
- definirea criteriilor semnal (Red Flags);
- clasificarea indiciilor de fraudă;
- cum identificăm indiciile, de la anomalii
contabile la ,,ponturi”?
- rolul auditului intern în identificarea fraudelor;
- exemple și studii de caz.
Investigarea fraudelor:
- avem un indiciu de fraudă; cum procedăm?
- cine investighează fraudele? Investigare internă vs. investigare externă;
- tehnici de investigare în cele trei etape ale fraudei;
- secretele unui interviu reușit;
- consemnarea rezultatelor investigațiilor și raportarea acestora;
- exemple și studii de caz.

q Modulul IV - Prevenirea fraudelor:
- cum se creează o cultură etică în cadrul organizației;
- cum se reduc oportunitățile de a frauda;
- care sunt măsurile de prevenire, de la tonul la vârf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere;
- programul de etică și/sau conformitate;
- exemple și studii de caz.

Rezultatele unei anchete tip Profiling apar în maxim 2 zile de la debut.    /      Rezultatele unui interviu tip Profiling sunt vizibile în câteva ore de la
debut.

Anchetatorul învață Sugestiile Subliminale. Ce sunt, ce conțin, cum se aplică. Anchetatorul învață Tehnici psihotronice de lucru exacte. Anchetatorul deține la finalul
cursului o baterie de teste proiectiv imaginative ce îi permit înțelegerea infractorului în lipsă verbalizarii.

Scopul cursului este: înțelegerea și importanța noțiunii de Profiling, precum și formarea culturii de Securitate interbancară, absolut necesară în actualul model de
societate.
INREGISTRARE ON-LINE
Centru de training, evenimente si publicitate
FORMULAR INREGISTRARE